Luận văn Đánh giá an toàn bức xạ đối với máy gia tốc uerl - 10 - 15s2

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC BẢNG . 4

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ. 5

MỞ ĐẦU. 7

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÁY GIA TỐC UERL – 10 - 15S2 .9

1.1 Giới thiệu máy gia tốc UERL – 10 – 15S2 [5].9

1.2 Khối che chắn bức xạ [5] .13

1.3 Hệ thống chiếu xạ [4] [5] .15

1.4 Klystron [4] [5] .18

CHƯƠNG II: TƯƠNG TÁC ELECTRON VỚI VẬT CHẤT [1] .20

2.1 Sự mất năng lượng do ion hoá .20

2.2 Sự mất mát năng lượng do bức xạ .21

2.3 Sự mất năng lượng do bức xạ Synchrotron .23

2.4 Sự mất bức xạ do bức xạ Cherenkov.25

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÁC THIẾT KẾ CHE CHẮN CỦA THIẾT

BỊ UERL -10 – 15S2.28

3.1 Tầm của electron trong vật chất [2].28

3.2 Khả năng phát bức xạ hãm của chùm electron phát từ thiết bị [4] .30

3.3 Tính toán cơ bản của thiết kế che chắn bức xạ cho hệ thống chùm electron [6].31

3.4 Kết quả tính toán phân bố liều bằng phương pháp mô phỏng dùng phần mềm

MCNP (4C) .44

3.5 Kết quả thực nghiệm đo suất liều cho thiết kế che chắn UERL -10 – 15S2 .59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY