Luận văn Dáng điệu tiệm cận của định thức các ma trận ngẫu nhiên

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ. 1

1.1. Thống kê. 1

1.2. Jacobians của phép biến đổi trong m . 4

1.3. Giải tích phức. 7

1.4. Quá trình ngẫu nhiên. 16

Chương 2: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA ĐỊNH THỨC MA TRẬN LAGUERRE. 29

2.1. Phân phối của định thức ma trận Laguerre . 29

2.1.1. Ma trận Laguerre. 29

2.1.2. Hàm mật độ đồng thời của các giá trị riêng của ma trận Laguerre. 30

2.1.3. Phân phối của định thức ma trận Laguerre . 32

2.2. Dáng điệu tiệm cận của định thức ma trận Laguerre . 33

Chương 3: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA ĐỊNH THỨC MA TRẬN JACOBI . 52

3.1. Phân phối của định thức ma trận Jacobi. 52

3.1.1. Ma trận Jacobi. 52

3.1.2. Hàm mật độ đồng thời của các giá trị riêng của ma trận Jacobi . 57

3.1.3. Phân phối của định thức ma trận Jacobi . 58

3.2. Dáng điệu tiệm cận của định thức ma trận Jacobi . 59

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY