Luận văn Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2010

MỞ ĐẦU. 7

1. Lý do lựa chọn đề tài . 7

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 9

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 9

4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu . 11

5. Đóng góp khoa học của luận án . 12

6. Kết cấu của luận án. 13

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU. 16

1.1. NHÓM CÔNG TRÌNH ĐỀ CẬP ĐẾN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN VIỆT

NAM. 16

1.2. NHÓM CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN . 25

1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU. 28

Chương 2. SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 1991-2001.

2.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LÃNH ĐẠO MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI

NGOẠI NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2001

2.1.1. Đối ngoại nhân dân trước năm 1991 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY