Luận văn Đảng bộ tỉnh Tuyên quang lãnh đạo phát huy vai trò của thanh niên từ năm 2005 đến năm 2014

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 4

1. Lý do chọn đề tài. 4

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. . 6

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . 9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 9

5. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu . 10

6. Dự kiến đóng góp của luận văn. . 10

7. Cấu trúc của luận văn . 11

Chương 1 . 11

ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LÃNH PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA

THANH NIÊN TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010. 11

1.1 Những yếu tố tác động đến qúa trình phát huy vai trò của thanh

niên Tuyên Quang . 11

1.1.1. Quan điểm và chủ trương của Đảng về công tác thanh niên và phát

huy vai trò của thanh niên. 12

1.1.2. Điều kiện về tự nhiên, cư dân và những giá trị truyền thống của tỉnh

Tuyên Quang. .

1.1.3 Công tác thanh niên tỉnh Tuyên Quang trước năm 2005

1.2 Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ .

1.2.1 Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang .

1.2.2 Hiện thực hóa chủ trương và những kết quả đạt được.

Tiểu kết chương 1 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY