Luận văn Đảng bộ thành phố hải phòng lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 2001 đến năm 2014

MỞ ĐẦU.5

1.Tính cấp thiết của đề tài. .5

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .7

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.9

3.1. Mục đích.9

3.2. Nhiệm vụ .9

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.10

4.1. Đối tượng nghiên cứu.10

4.2. Phạm vi nghiên cứu.10

5. Nguồn tư liệu, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu .10

5.1. Nguồn tư liệu.10

5.2 .Cơ sở lý luận.10

5.3. Phương pháp nghiên cứu.10

6. Những đóng góp về mặt khoa học của luận văn .11

7. Kết cấu của luận văn .11

Chương 1:.12

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO

DỤC PHỔ THÔNG (2001-2007).12

1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng sự nghiệp giáo dục phổ thông

của Thành phố trước năm 2001.12

1.1.1. Lược sử hình thành.12

1.1.2. Điều kiện tự nhiên .13

1.1.3. Các đặc điểm kinh tế - xã hội.14

1.1.4. Truyền thống văn hóa- giáo dục.16

1.2. Đảng bộ thành phố lãnh đạo đổi mới giáo dục phổ thông 2001- 2007.18

1.2.1 Chủ trương phát triển giáo dục phổ thông của Đảng bộ Hải Phòng trước năm

2001. .18

1.2.2. Đảng bộ thành phố Hải Phòng thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về

đổi mới giáo dục phổ thông năm 2001 -2007. .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY