Luận văn Đảng bộ huyện Chương mỹ (Hà nội) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014

MỞ ĐẦU . 4

1. Lý do chọn đề tài . 5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 6

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 9

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 9

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. 9

6. Đóng góp của luận văn . 10

7. Kết cấu luận văn. 10

Chương 1. 11

CHỦ TRưƠNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NưỚC VÀ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ

NỘI VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI . 11

1.1. Bối cảnh lịch sử . 11

1.1.1. Những kinh nghiệm quốc tế về xây dựng nông thôn mới . 11

1.1.2. Những chủ trương của Đảng về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông

thôn trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến năm 2008)). 16

1.1.2.1. Những chủ trương của Đảng về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông

thôn. 16

1.1.2.2. Những thành tựu đạt được . 21

1.2. Chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. 23

1.3. Chủ trương của Đảng bộ Thành phố Hà Nội về xây dựng nông thôn mới

(2008 - 2014).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY