Luận văn Đại số Lie quadratic số chiều thấp

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Bảng chỉ dẫn các kí hiệu

Mở đầu . 1

Chương 1: Các kiến thức chuẩn bị. 5

1.1. Dạng song tuyến tính. 5

1.2. Đại số Lie. 7

1.3. Đồng cấu. 10

1.4. Đại số Lie con, ideal và đại số thương . 10

1.5. Đại số Lie giải được. 12

1.6. Đại số Lie lũy linh . 14

1.7. Đại số Lie đơn và nửa đơn. 16

Chương 2: Các khái niệm và tính chất cơ bản của đại số Lie quadratic . 18

§1. Định nghĩa đại số Lie quadratic. Vài ví dụ. 18

2.1.1 Định nghĩa đại số Lie quadratic . 18

2.1.2 Vài ví dụ . 19

§2. Vài tính chất cơ bản của đại số Lie quadratic . 20

2.2.1 Vài khái niệm . 20

2.2.2 Các tính chất . 22

§3. Đại số Lie quadratic địa phương . 24

2.3.1 Vài khái niệm . 24

2.3.2 Các tính chất . 25Chương 3: Đại số Lie quadratic có chiều quadratic bằng 2. 31

§1. Đại số Lie quadratic giải được với chiều quadratic bằng 2. 31

3.1.1. Các tính chất . 31

3.1.2 Các hệ quả . 38

3.1.3 Các ví dụ. 39

§2. Đại số Lie quadratic đầy đủ với chiều quadratic bằng 2. 41

3.2.1 Mệnh đề. 41

3.2.2 Định lý . 41

3.2.3 Ví dụ . 42

§3. Đại số Lie quadratic thực với chiều quadratic bằng 2. 43

3.3.1 Tính chất về số chiều quadratic của đại số Lie thực quadratic . 43

3.3.2 Tính chất bất khả qui của đại số Lie thực quadratic có chiều

quadratic bằng 2 . 44

3.3.3 Bổ đề . 44

3.3.4 Tính chất. 44

KẾT LUẬN. 46

CHỈ MỤC. 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY