Luận văn Đặc trưng truyện ngắn Sơn Nam

MỤC LỤC

MỤC LỤC .3

DẪN LUẬN .5

1. Mục đích và ý nghĩa của luận văn .5

2. Lịch sử vấn đề .6

3. Giới hạn đề tài và phạm vi nghiên cứu.11

4. Phương pháp nghiên cứu.11

5. Đóng góp của luận văn.12

6. Câu trúc của luận văn .12

Chương 1: CẢM HỨNG VỀ THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI TRONG TRUYỆN

NGAN SƠN NAM.14

1.1. Cảm hứng về thiên nhiên .14

1.1.1. Thiên nhiên đầy cam go, bất trắc.14

1.1.2. Thiên nhiên trù phú, ưu đãi con người .18

1.2. Cảm hứng về con người .24

1.2.1. Con người nghĩa khí, hào hiệp .26

1.2.2. Con người yêu quê hương, đất nước .29

Chương 2: KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT

TRONG TRUYỆN NGAN SƠN NAM.35

2.1. Không gian nghệ thuật trong truyện ngắn Sơn Nam .35

2.1.1. Không gian sông rạch Nam Bộ .35

2.1.2. Không gian chợ búa.40

2.1.3. Không gian tâm tưởng.43

2.2. Thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn Sơn Nam.46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY