Luận văn Đặc trưng môđun tựa nội xạ bởi tính chất (1-C1 )

MỤC LỤCTrang Mục lục 1Danh mục các kýhiệu và chữ cái viết tắc 2Mở đầu 3Chương 1: Kiến thức cơ bản1.1.Định nghĩa và ví dụ 51.2.Một số tính chất của môđun nội xạ 10Chương 2: Đặc trưng của môđun tựa nội xạ bởi tính chất (1-C1)2.1.Một số tính chất của môđun tựa nội xạ 152.2.Một số tính chất của lớp CS-môđun và (1-C1)-môđun 182.3.Đặc trưng của môđun tựa nội xạ bởi tính chất (1-C1) 26Kết luận 29Tài liệu tham khảo 31

MỤC LỤC

Trang

Mục lục 1

Danh mục các kýhiệu và chữ cái viết tắc 2

Mở đầu 3

Chương 1: Kiến thức cơ bản

1.1.Định nghĩa và ví dụ 5

1.2.Một số tính chất của môđun nội xạ 10

Chương 2: Đặc trưng của môđun tựa nội xạ bởi tính chất (1-C1)

2.1.Một số tính chất của môđun tựa nội xạ 15

2.2.Một số tính chất của lớp CS-môđun và (1-C1)-môđun 18

2.3.Đặc trưng của môđun tựa nội xạ bởi tính chất (1-C1) 26

Kết luận 29

Tài liệu tham khảo 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY