Luận văn Đặc trưng của các tính chất (D N D Z) và (WD Z) trong lớp các không gian frechet

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1Chương 1. Đặc trưng của các tính chất (D N D Z) và (WD Z) Wtrong lớp các không gian frechet41.1. Một số khái niệm cơ bản. 41.2. Đặc trưng của tính chất(D N D Z). 71.2.1. Tính chất (D N D Z)và Định lý chẻ tame. 71.2.2. Đặc trưng của tính chất (D N D Z). 111.3. Đặc trưng của tính chất (WD Z). 121.3.1. Tính chất (WD Z)và định lý chẻ tame. 121.3.2. Đặc trưng của tính chất W () DZ. 15Chương 2. Đặc trưng của các tính chất (D N D Z) và (WD Z) Wtrong lớp các không gian frechet252.1. Các tính chất (D N D Z)và (WD Z). 252.2. Đặc trưng của các tính chấ(D N D Z). 272.3. Đặc trưng của các tính chất (WD Z). 352.4. Tính ổn định của các tính chất (D N D Z) và (WD Z) đối với không gian đối ngẫu thứ hai.46KẾT LUẬN 50TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. Đặc trưng của các tính chất (D N D Z) và (WD Z) Wtrong lớp các không gian frechet4

1.1. Một số khái niệm cơ bản. 4

1.2. Đặc trưng của tính chất(D N D Z). 7

1.2.1. Tính chất (D N D Z)và Định lý chẻ tame. 7

1.2.2. Đặc trưng của tính chất (D N D Z). 11

1.3. Đặc trưng của tính chất (WD Z). 12

1.3.1. Tính chất (WD Z)và định lý chẻ tame. 12

1.3.2. Đặc trưng của tính chất W () DZ. 15

Chương 2. Đặc trưng của các tính chất (D N D Z) và (WD Z) Wtrong lớp các không gian frechet25

2.1. Các tính chất (D N D Z)và (WD Z). 25

2.2. Đặc trưng của các tính chấ(D N D Z). 27

2.3. Đặc trưng của các tính chất (WD Z). 35

2.4. Tính ổn định của các tính chất (D N D Z) và (WD Z) đối với không gian đối ngẫu thứ hai.46

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY