Luận văn Đặc tính sinh học sinh thái của loài sim (Rhodomyrtus tomentosa (aiton) hassk.) ở vườn quốc gia Phú Quốc, Kiên Giang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Đặt vấn đề .6

2. Mục tiêu nghiên cứu .7

3. Nội dung nghiên cứu.7

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài.7

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN. 8

1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thu mẫu – VQG Phú Quốc (Kiên Giang) .8

1.1.1. Vị trí địa lý .8

1.1.2. Địa hình .8

1.1.3. Khí hậu – thời tiết.11

1.1.4. Thủy văn.12

1.1.5. Hệ thực vật .13

1.2. Phân bố, sinh thái .14

1.3. Công dụng.15

1.3.1. Về dinh dưỡng.15

1.3.2. Về làm thuốc .15

1.4. Những nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam .15

1.4.1. Những nghiên cứu trên thế giới.15

1.4.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam .16

CHƯƠNG 2: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 18

2.1. Địa điểm thu mẫu.18

2.2. Thời gian nghiên cứu.18

2.3. Phương pháp nghiên cứu .19

2.3.1. Phương pháp thu mẫu ngoài thực địa.19

2.3.2. Phương pháp bảo quản mẫu .19

2.3.3. Phương pháp nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá, thân non .19

2.3.4. Phương pháp nghiên cứu hình thái và cấu tạo thân .20

2.3.5. Phương pháp nghiên cứu hình thái hoa.20

2.3.6. Phương pháp phân loại phấn hoa .204

2.3.7. Phương pháp xác định thành phần hóa học của quả Sim.20

2.3.8. Phương pháp giám định taxa gọi là Sim .21

2.3.9. Phương pháp điều tra .21

2.3.10. Phương pháp xử lý số liệu.21

2.3.11. Phương pháp lập ô.21

2.3.12. Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững .22

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 23

3.1. Xác định loài Sim ở VQG Phú Quốc có khả năng chế biến rượu. .23

3.1.1. Về phân loại.23

3.1.2. Mô tả hình thái .24

3.1.3. Hình thái hạt phấn hoa .35

3.1.4. Đặc điểm giải phẫu.35

3.2. Phân bố sinh thái của loài Sim (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.).39

3.2.1. Mô tả hiện trạng rừng và các đặc điểm của các trạng thái rừng vùng nghiên cứu.39

3.2.2. Phân bố Sim (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.) theo mật độ.43

3.2.3. Phân bố loài Sim (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.) theo các sinh cảnhrừng.44

3.2.4. Hiện trạng phân bố Sim (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.) phân theo các

loại đất ở từng vùng.46

3.2.5. Sản lượng quả Sim .62

3.3. Các phương pháp sản xuất rượu Sim .64

3.3.1. Phương pháp thủ công.64

3.3.2. Phương pháp công nghiệp (Quy trình sản xuất) .64

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 67

1. Kết luận.67

2. Kiến nghị.67

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 69

PHỤ LỤC . 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY