Luận văn Đặc điểm văn xuôi nghệ thuật Nguyễn Quang Lập

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

MỞ ĐẦU. 4

1. Lý do chọn đề tài.4

2. Lịch sử vấn đề .4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .9

4. Phương pháp nghiên cứu .10

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.10

6. Cấu trúc của luận văn .11

CHƯƠNG 1: VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT VÀ QUÁ TRÌNH SÁNG TÁC CỦA

NGUYỄN QUANG LẬP. 13

1.1. Văn xuôi nghệ thuật trong bối cảnh đổi mới của văn học Việt Nam giai đoạn sau1975 .13

1.1.1. Văn xuôi nghệ thuật .13

1.1.2. Văn xuôi nghệ thuật trong bối cảnh đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975 .14

1.2. Nhà văn Nguyễn Quang Lập và vị trí văn xuôi trong sự nghiệp sáng tác của ông.21

1.2.1. Nhà văn Nguyễn Quang Lập và quá trình sáng tác.21

1.2.2. Văn xuôi nghệ thuật trong sáng tác của Nguyễn Quang Lập.26

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM VĂN XUÔI NGUYỄN QUANG LẬP – NHÌN TỪ

PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG, CẢM HỨNG. 32

2.1. Hiện thực chiến tranh và số phận con người .32

2.1.1. Một góc nhìn về hiện thực chiến tranh.32

2.1.2. Số phận con người trong suy cảm của nhà văn.39

2.2. Sự ngộ nhận về lý tưởng và những bi kịch cá nhân .44

2.2.1. Bi kịch ngộ nhận về lý tưởng của con người và thời đại .44

2.2.2. Bi kịch cá nhân: con người bị sai lệch nhân cách .46

2.3. Chuyện “hàng ngày” viết lại từ ký ức.53

2.3.1. Chân dung con người – “những mảnh đời đen trắng” .54

2.3.2. Chân dung bạn văn.57

2.3.3. Chân dung tự họa .63

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM VĂN XUÔI NGUYỄN QUANG LẬP – NHÌN TỪ

PHƯƠNG DIỆN THỂ LOẠI, NGÔN TỪ . 663

3.1. Một lối tự sự đa giọng điệu .66

3.1.1. Giọng trữ tình tha thiết .66

3.1.2. Giọng xót xa, thương cảm.68

3.1.3. Giọng hài hước, hóm hỉnh.71

3.2. Cách xây dựng đoạn kết gợi nhiều suy cảm.74

3.2.1. Các kiểu đoạn kết .75

3.2.2. Tính chất “khoảng lặng” của đoạn kết .79

3.3. Cách tạo lập diễn ngôn trần thuật mang đậm cá tính sáng tạo.81

3.3.1. Diễn ngôn trần thuật và diễn ngôn trần thuật trong văn xuôi hiện đại.81

3.3.2. Sự vận dụng và điều phối linh hoạt các thành phần diễn ngôn trần thuật trong

sáng tác của Nguyễn Quang Lập.82

3.3.3. Tạo diễn ngôn trần thuật đậm chất “khẩu văn” – một hiện tượng độc đáo trong

sáng tác của Nguyễn Quang Lập.89

KẾT LUẬN . 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 104

PHỤ LỤC . 111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY