Luận văn Đặc điểm văn xuôi nghệ thuật của Vũ Bằng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .3

MỤC LỤC .4

DẪN NHẬP .6

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:.6

2. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: .9

2.1. Đối tượng khảo sát: .9

2.2. Nội dung vấn đề:.11

3. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI:.12

4. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ: .12

4.1. Điểm qua việc nghiên cứu Vũ Bằng và các sáng tác của ông.12

4.2. Để hình dung cụ thể có hệ thống những công trình, những bài nghiên cứu phê bình có

nhận xét sắc sảo liên quan đến đề tài luận án, chúng tôi phân ra các loại ý kiến như sau: 15

4.3. Nhận định chung:.18

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:.20

6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN: .20

7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN: .21

CHƯƠNG 1: HIỆN THỰC CUỘC SỐ NG VÀ TẤM LÒNG NHÀ VĂN TRONG

VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT CỦA VŨ BẰNG .22

1.1. Hiện thực cuốc sống trong các sáng tác của Vũ Bằng:.22

1.1.1. Vấn đề hồi cư và người hồi cư: .23

1.2. Tấm lòng nhà văn trong các sáng tác của Vũ Bằng. .38

1.2.1. Sự khám phá vẻ đẹp tâm hồn của những con người bất hạnh:.38

1.2.2. Sự ưu tiên cho việc bộc lộ cái "tôi" nội cảm. .45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY