Luận văn Đặc điểm tục ngữ Khmer đồng bằng sông Cửu Long

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

QUY ƯỚC VIẾT TẮT. 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài.5

2. Lịch sử vấn đề .6

3. Phương pháp nghiên cứu .7

4. Mục đích nghiên cứu .8

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .8

6. Đóng góp của luận văn .9

7. Cấu trúc của luận văn .9

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DÂN TỘC VÀ TỤC NGỮ KHMER ĐỒNG

BẰNG SÔNG CỬU LONG . 11

1.1. Khái quát về dân tộc Khmer ở ĐBSCL.11

1.1.1. Sự hình thành tộc người.11

1.1.2. Đặc điểm cư trú, sản xuất và hình thái xã hội .12

1.1.3. Tín ngưỡng, tôn giáo.13

1.1.4. Lễ hội .16

1.1.5. Phong tục – tập quán.18

1.1.6. Văn học dân gian .20

1.2. Giới thiệu chung về tục ngữ Khmer ĐBSCL .23

1.2.1. Khái niệm tục ngữ.23

1.2.2. Tục ngữ Khmer ĐBSCL .24

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CỦA TỤC NGỮ KHMER ĐỒNG BẰNG

SÔNG CỬU LONG. 37

2.1. Những nội dung tiêu biểu của tục ngữ Khmer .37

2.1.1. Đúc kết kinh nghiệm về sản xuất, các hiện tượng tự nhiên (45/920, tỉ lệ: 4,89 %).37

2.1.2. Thể hiện các mối quan hệ trong gia đình, dòng họ, xã hội của người KhmerĐBSCL.39

2.1.3. Thể hiện sự gắn bó của người Khmer với chùa chiền (9/920, tỉ lệ: 0,97%).46

2.1.4. Quan niệm của người Khmer về các khía cạnh của cuộc sống .48

2.1.5. Những kinh nghiệm trong ứng xử của người Khmer .524

2.2. Nhận xét về nội dung của tục ngữ Khmer ĐBSCL .56

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TỤC NGỮ KHMER ĐỒNG

BẰNG SÔNG CỬU LONG . 62

3.1. Khái quát về chữ viết tiếng Khmer ĐBSCL .63

3.2. Vần trong tục ngữ Khmer.64

3.2.1. Khái niệm về vần .64

3.2.2. Đặc điểm của vần trong tục ngữ Khmer .65

3.2.3. Các kiểu hiệp vần trong tục ngữ Khmer .66

3.3. Nhịp trong tục ngữ Khmer ĐBSCL.74

3.4. Những cách tu từ trong tục ngữ Khmer ĐBSCL .76

3.4.1. Điệp từ ngữ (235/920, tỉ lệ: 25,54%).76

3.4.2. Nói quá (11/920, tỉ lệ: 1,19%) .79

3.4.3. So sánh (88/920, tỉ lệ: 9,56%).80

3.4.4. Ẩn dụ (96/920, tỉ lệ: 10,43%) .83

3.4.5. Hoán dụ (6/920, tỉ lệ: 0,65%) .87

3.5. Kết cấu của tục ngữ Khmer ĐBSCL .88

3.5.1. Kết cấu logic .89

3.5.2. Kết cấu so sánh .94

KẾT LUẬN . 98

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 101

PHỤ LỤC . 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY