Luận văn Đặc điểm truyện ngắn Lưu Trọng Lư

MỤC LỤC

DẪN NHẬP .4

1. Lí do chọn đề tài.4

2. Lịch sử vấn đề .5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .10

4. Mục đích nghiên cứu.11

5. Phương pháp nghiên cứu.11

6. Cấu trúc luận văn .12

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TRUYỆN NGẮN CỦA LƯU TRỌNG LƯ . 14

1.1. Truyện ngắn và truyện ngắn hiện đại Việt Nam trước năm 1945 .14

1.1.1. Truyện ngắn – khái niệm, đặc trưng .14

1.1.2. Vài nét về truyện ngắn hiện đại Việt Nam trước 1945.18

1.2. Lưu Trọng Lư và truyện ngắn của ông .23

1.2.1. Lưu Trọng Lư – tiểu sử, sự nghiệp sáng tác .23

1.2.2. Vị trí của truyện ngắn trong sáng tác của Lưu Trọng Lư.25

1.2.3. Chất thơ trong truyện ngắn của Lưu Trọng Lư .32

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CỦA TRUYỆN NGẮN LƯU TRỌNGLƯ.38

2.1. Đề tài trong truyện ngắn Lưu Trọng Lư .38

2.2. Cảm hứng nghệ thuật trong truyện ngắn Lưu Trọng Lư .40

2.2.1. Cảm hứng trữ tình .41

2.2.2. Cảm hứng thế sự.54

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TRUYỆN NGẮN LƯUTRỌNG LƯ.69

3.1. Nghệ thuật xây dựng nhân vật .69

3.2. Nghệ thuật tổ chức cốt truyện và tạo dựng tình huống truyện .77

3.2.1. Tổ chức cốt truyện.77

3.2.2. Tạo dựng tình huống truyện .79

3.3. Kết cấu .81

3.3.1. Kết cấu tuyến tính.81

3.3.2. Kết cấu phi tuyến tính.88

3.4. Ngôn từ nghệ thuật trong truyện ngắn Lưu Trọng Lư.94

3.5. Không gian nghệ thuật trong truyện ngắn Lưu Trọng Lư .100

KẾT LUẬN .108

TÀI LIỆU THAM KHẢO.112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY