Luận văn Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong tiểu phẩm của Lê Hoàng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

QUY ƯỚC TRÌNH BÀY . 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài .6

2. Lịch sử vấn đề.6

3. Mục đích nghiên cứu.7

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.8

5. Phương pháp nghiên cứu .8

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn.8

7. Kết cấu của luận văn.9

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG. 10

1.1. Một số vấn đề về thể loại tiểu phẩm .10

1.1.1. Quan niệm về tiểu phẩm.10

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của thể loại tiểu phẩm .12

1.1.3. Đặc trưng của tiểu phẩm.14

1.1.4. Kết cấu của tiểu phẩm .16

1.1.5. Ngôn ngữ của tiểu phẩm .16

1.2. Khái quát về tiểu phẩm Lê Hoàng.17

1.2.1. Vài nét về tác giả Lê Hoàng .17

1.2.2. Các vấn đề xã hội được phản ánh trong tiểu phẩm Lê Hoàng .18

1.2.3. Các hình thức thể hiện trong tiểu phẩm Lê Hoàng .21

1.3. Tiểu kết.25

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG TỪ NGỮ, CÚ PHÁP TRONG TIỂU

PHẨM CỦA LÊ HOÀNG. 26

2.1. Đặc điểm sử dụng các lớp từ ngữ .26

2.1.1. Sử dụng lớp từ khẩu ngữ .26

2.1.2. Sử dụng lớp từ ngữ gốc Âu .31

2.1.3. Sử dụng lớp từ ngữ địa phương và tiếng lóng.34

2.1.4. Sử dụng thành ngữ và chất liệu văn học .38

2.2. Đặc điểm cú pháp.42

2.2.1. Về cấu tạo ngữ pháp.424

2.2.2. Về mục đích phát ngôn.51

2.3. Tiểu kết.61

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VĂN BẢN VÀ CÁC PHÉP TU TỪ

TRONG TIỂU PHẨM CỦA LÊ HOÀNG . 63

3.1. Đặc điểm tổ chức văn bản .63

3.1.1. Dung lượng văn bản .63

3.1.2. Cách đặt tiêu đề văn bản.63

3.1.3. Kết cấu văn bản .64

3.1.4. Các phương thức liên kết văn bản.70

3.2. Các phép tu từ .73

3.2.1. So sánh.74

3.2.2. Nhân hóa.77

3.2.3. Ngoa dụ .79

3.2.4. Liệt kê và tăng cấp.81

3.2.5. Phép điệp .83

3.3. Tiểu kết.86

KẾT LUẬN . 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 90

NGUỒN DẪN LIỆU. 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY