Luận văn Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính tiêng Việt trong lĩnh vực thương mại

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

MỞ ĐẦU. 4

1. Lí do chọn đề tài.4

2. Lịch sử vấn đề .5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .9

4. Phương pháp nghiên cứu .10

5. Ý nghĩa khóa học và thực tiễn .10

6. Cấu trúc luận văn .11

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẢN

HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI. 12

1.1. Một số vấn đề về văn bản hành chính.12

1.1.1. Khái niệm.12

1.1.2. Chức năng .13

1.1.3. Ý nghĩa.14

1.1.4. Phân loại.15

1.2. Văn bản hành chính thuộc lĩnh vực thương mại .16

1.2.1. Khái niệm.16

1.2.2. Thể loại .17

1.3. Một số vấn đề về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính.19

1.3.1. Những yêu cầu chung .19

1.3.2. Yêu cầu về nội dung .19

1.3.3. Yêu cầu về thể thức văn bản.20

1.4. Yêu cầu về văn phong hành chính .21

1.4.1. Tính khách quan.21

1.4.2. Tính chất ngắn gọn, chính xác.21

1.4.3. Tính khuôn mẫu .22

1.4.4. Tính rõ ràng, cụ thể.23

1.4.5. Tính cân đối và sự liên kết chặt chẽ.23

1.4.6. Tính nghiêm túc .24

1.5. Tiểu kết .24

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG

VIỆT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI. 253

2.1. Quan niệm về từ trong tiếng Việt.25

2.2. Các lớp từ vựng trong văn bản hành chính thuộc lĩnh vực thương mại.26

2.2.1. Về nguồn gốc .27

2.2.2. về phạm vi chuyên dùng .36

2.3. Một số lỗi về chính tả, dùng từ thường gặp.44

2.3.1. Về chính tả .44

2.3.2. Về dùng từ.44

2.4. Tiểu kết .46

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG

VIỆT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI. 48

3.1. Câu trong văn bản hành chính thuộc lĩnh vực thương mại .48

3.1.1. Về dạng câu.50

3.1.2. Về vị trí câu.57

3.1.3. Về cấu tạo ngữ pháp .60

3.1.3. Về mục đích phát ngôn .65

3.2. Tiểu kết .69

CHƯƠNG 4: ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG

VIỆT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI. 71

4.1. Đoạn văn.71

4.1.1. Quan niệm về đoạn văn .71

4.1.2. Cấu trúc đoạn văn .73

4.1.3. Liên kết văn bản.74

4.2. Thể thức trình bày và bố cục nội dung.79

4.2.1. Thể thức trình bày.79

4.2.2. Bố cục nội dung .80

4.3. Tiểu kết .94

KẾT LUẬN . 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

NGUỒN DẪN LIỆU. 101

PHỤ LỤC . 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY