Luận văn Đặc điểm ngôn ngữ truyện Đồng thoại tiếng Việt

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 5

1. Lí do chọn đề tài.5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .7

4. Mục đích nghiên cứu .7

5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn ngữ liệu.8

6. Đóng góp của luận văn .9

7. Cấu trúc của luận văn .9

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRUYỆN ĐỒNG THOẠI VÀ

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT . 11

1.1. Một số vấn đề chung về truyện đồng thoại.11

1.1.1. Khái niệm truyện đồng thoại.11

1.1.2. Những đặc trưng cơ bản của thể loại truyện đồng thoại .12

1.1.3. Truyện đồng thoại với một số thể loại gần gũi .14

1.1.4. Đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của truyện đồng thoại .16

1.2. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật .19

1.2.1. Đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật từ cấp độ câu trở xuống .19

1.2.2. Đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật ở cấp độ trên câu.23

1.3. Đôi nét về đối tượng tiếp nhận.26

1.4. Tiểu kết .30

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRUYỆN ĐỒNG THOẠI XÉT TỪ

CẤP ĐỘ CÂU TRỞ XUỐNG. 31

2.1. Đặc điểm từ vựng.31

2.1.1. Xét về nguồn gốc.31

2.1.2. Xét về mặt phạm vi sử dụng.39

2.1.3. Xét về màu sắc biểu cảm.43

2.2. Đặc điểm câu .66

2.2.1. Xét về mặt cấu trúc cú pháp .66

2.2.2. Xét về mặt phân bố thông tin .70

2.3. Tiểu kết .744

CHƯƠNG 3 ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRUYỆN ĐỒNG THOẠI XÉT Ở CẤP

ĐỘ TRÊN CÂU . 76

3.1. Đặc điểm kết cấu của văn bản đồng thoại .76

3.1.1. Kết cấu chung của văn bản đồng thoại.76

3.1.2. Một số kiểu kết cấu của văn bản đồng thoại .82

3.2. Đặc điểm liên kết trong truyện đồng thoại.88

3.2.1. Liên kết hình thức.89

3.2.2. Liên kết nội dung.96

3.3. Tiểu kết .109

KẾT LUẬN . 111

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113

PHỤ LỤC . 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY