Luận văn Đặc điểm nghệ thuật tự truyện và hồi kí của Tô Hoài

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .1

MỤC LỤC.2

MỞ ĐẦU .4

1. Lý do chọn đề tài.4

2. Lịch sử vấn đề.5

2.1. Ý kiến đánh giá tổng quát về sự nghiệp sáng tác chung của Tô Hoài.5

2.2. Ý kiến về mảng tự truyện, hồi kí trong sáng tác của Tô Hoài.6

3. Phạm vi – đối tượng nghiên cứu.9

4. Phương pháp nghiên cứu.9

5. Đóng góp mới của luận văn.9

6. Cấu trúc của đề tài.9

Chương 1: TỰ TRUYỆN, HỒI KÍ – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT THỂ LOẠI .11

1.1. Thể loại Tự truyện và Hồi ký.11

1.1.1. Khái niệm Tự truyện.11

1.1.2. Khái niệm hồi kí .12

1.1.3. Đường biên động/ranh giới mờ giữa tự truyện và hồi kí .14

1.2. Hồi kí trong tự truyện và tự truyện trong hồi kí Tô Hoài.16

1.3. Về sáng tác của Tô Hoài.17

1.4. Vị trí của tự truyện, hồi kí trong sáng tác của Tô Hoài .18

Chương 2: NGHỆ THUẬT TÁI HIỆN, TÁI TẠO HỒI ỨC VÀ TIẾNG NÓI CỦA CÁI

TÔI TRONG HỒI KÍ, TỰ TRUYỆN CỦA TÔ HOÀI .25

2.1. Hồi kí, tự truyện Tô Hoài – Thế giới của hồi ức.25

2.2. Tiếng nói của cái tôi – tự truyện, hồi kí và nghệ thuật tự biểu hiện.30

2.2.1. Cái “tôi” tác giả – nhân vật trong tự truyện, hồi kí Tô Hoài.30

2.2.1.1. Cái “tôi” ngây thơ, hài hước, hóm hỉnh, tài hoa, giàu trí tượng tượng.31

2.2.1.2. Cái “tôi” sâu sắc, giàu cảm xúc, nhân ái, gắn bó, yêu quí cảnh vật và con người quê hương .35

2.2.1.3. Cái tôi tuổi trẻ nhiều mơ ước, nhiệt tình và không thiếu trải nghiệm xót xa.37

2.3. Khắc họa nhân vật qua hồi ức, bằng hồi ức.42

2.3.1. Khắc họa nhân vật người thân.42

2.3.2. Cách khắc họa nhân vật bạn văn qua hồi tưởng .46

2.4. Những bức tranh đời sống (thiên nhiên, sinh hoạt) qua hồi ức của nhân vật tôi/ người kể chuyện. .55

Chương 3: NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG HỒI KÍ, TỰ TRUYỆN CỦA TÔ

HOÀI .63

3.1. Kết hợp trần thuật theo diễn biến sự kiện và trần thuật theo dòng hồi ức.63

3.1.1. Trần thuật theo trình tự dòng hồi ức .63

3.1.2. Kết hợp trần thuật theo diễn biến sự kiện và trần thuật theo dòng hồi ức .653.2. Hòa phối điểm nhìn (quanh một góc nhìn chủ đạo) trong trần thuật .67

3.2.1. Khái niệm điểm nhìn trần thuật.67

3.2.2. Nghệ thuật hòa phối điểm nhìn.70

3.3. Kĩ thuật giảm tốc, tăng tốc, đảo thuật, dự thuật.72

3.3.1. Kĩ thuật giảm tốc, tăng tốc .72

3.3.2 Kĩ thuật đảo thuật..77

3.4. Kết hợp ưu thế của các loại diễn ngôn, phát huy sức mạnh ngôn từ, giọng điệu trong trần thuật.78

3.4.1. Kết hợp ưu thế của các loại diễn ngôn.78

3.4.2 Sức mạnh ngôn từ.85

3.4.2. Kết hợp ưu thế của các loại giọng điệu trong trần thuật.95

3.4.3.1. Giọng điệu hài hước, dí dỏm.96

3.4.3.2. Sự hòa quyện phức hợp của những giọng điệu trần thuật .99

KẾT LUẬN .104

TÀI LIỆU THAM KHẢO .106

PHỤ LỤC.109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY