Luận văn Đặc điểm diễn ngôn trần thuật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

MỞ ĐẦU.1

1. Lí do chọn đề tài.1

2. Lịch sử vấn đề .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.11

4. Phương pháp nghiên cứu.11

5. Những đóng góp của luận văn.12

6. Cấu trúc luận văn.13

Chương 1. DIỄN NGÔN NGƯỜI KỂ CHUYỆN

TRONG TRUYỆN NGẮN HỒ ANH THÁI .14

1.1. Giới thuyết chung về người kể chuyện và diễn ngôn người kể chuyện trong

tác phẩm tự sự .14

1.1.1. Khái niệm người kể chuyện và diễn ngôn người kể chuyện.14

1.1.2. Các kiểu diễn ngôn người kể chuyện.20

1.2. Diễn ngôn người kể chuyện trong truyện ngắn Hồ Anh Thái.23

1.2.1. Diễn ngôn kể .23

1.2.2. Diễn ngôn tả .35

1.2.3. Diễn ngôn trữ tình ngoại đề .40

Chương 2. DIỄN NGÔN CỦA NHÂN VẬT

TRONG TRUYỆN NGẮN HỒ ANH THÁI.47

2.1. Nhân vật và diễn ngôn của nhân vật trong tác phẩm tự sự .47

2.1.1. Nhân vật, từ góc nhìn chủ thể của diễn ngôn.47

2.1.2. Diễn ngôn của nhân vật.48

2.2. Diễn ngôn của nhân vật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái .52

2.2.1. Diễn ngôn đối thoại.52

2.2.2. Diễn ngôn độc thoại .712.3. Vai trò, hiệu ứng trần thuật của diễn ngôn đối thoại và diễn ngôn độc thoại củanhân vật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái.79

2.3.1. Diễn ngôn đối thoại trực tiếp bộc lộ phẩm chất, tính cách xã hội của

nhân vật, phát ngôn cho những quan niệm đạo đức, triết học của nhà văn .79

2.3.2. Diễn ngôn độc thoại là phương tiện nghệ thuật chủ yếu, có hiệu quả để

phát hiện và thể hiện chiều sâu đời sống nội tâm của nhân vật .80

2.3.3. Dẫn dắt các bước phát triển tình tiết, sự kiện trong hệ thống cốt truyện .82

Chương 3. NHỊP ĐIỆU TRẦN THUẬT VÀ SỰ HÒA PHỐI DIỄN NGÔN

TRONG TRUYỆN NGẮN HỒ ANH THÁI.85

3.1. Nhịp điệu trần thuật và sự hòa phối diễn ngôn trong tác phẩm tự sự .85

3.1.1. Khái niệm nhịp điệu trần thuật.85

3.1.2. Hòa phối diễn ngôn và mối liên hệ với nhịp điệu trần thuật trong tác phẩmtự sự.86

3.2.Hòa phối diễn ngôn trong truyện ngắn Hồ Anh Thái.88

3.2.1. Hòa phối diễn ngôn kể, tả, bình luận .89

3.2.2. Hòa phối diễn ngôn đối thoại và độc thoại .100

3.2.3. Hòa phối diễn ngôn người kể chuyện và diễn ngôn của nhân vật .109

KẾT LUẬN .125

TÀI LIỆU THAM KHẢO.131

PHỤ LỤC .1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY