Luận văn Đặc điểm của một số nhân tố quy mô lớn trong điều kiện hạn hán ở Việt Nam

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HẠN HÁN VÀ CÁC ĐẶC TRưNG HOÀN LưU

QUY MÔ LỚN ẢNH HưỞNG ĐẾN VIỆT NAM. .2

1.1. Khái niệm hạn hán và phân loại hạn hán.2

1.1.1. Khái niệm hạn hán.2

1.1.2. Phân loại hạn hán .3

1.2. Ảnh hưởng của một số hoàn lưu quy mô lớn đến hạn hán ở Việt Nam .6

1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu về hạn hán .10

1.3.1. Một số nghiên cứu trong nước .10

1.3.2. Một số nghiên cứu trên thế giới .15

CHưƠNG 2: SỐ LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

2.1. Phương pháp nghiên cứu .

2.1.1. Chỉ số chuẩn hóa lượng mưa (Standardized Precipitation Index - SPI)

.

2.1.2. Chỉ số khô (Aridity Index - AI).

2.1.3. Chỉ số Ped.

2.2. Nguồn số liệu.

2.3. Phương pháp và số liệu dự tính khí hậu .

CHưƠNG 3: MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT .

3.1. Tần suất hạn của các vùng khí hậu theo các chỉ số

3.1.1. Tần suất hạn cho giai đoạn 1981 – 2014.

3.1.2. Tần suất hạn theo tháng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY