Luận văn Đặc điểm cấu trúc chương trình “sao online” đài truyền hình kỹ thuật số VTV

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH MINH HỌA

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CẤU TRÚC CHưƠNG TRÌNH TRÒ

CHƠI VÀ GẶP GỠ TRUYỀN HÌNH .9

1.1. Các khái niệm chung.9

1.1.1. Về chương trình trò giao lưu và gặp gỡ truyền hình .9

1.1.2. Cấu trúc chương trình giao lưu và gặp gỡ truyền hình.10

1.2. Các yếu tố hình thành cấu trúc, định dạng chương trình truyền hình .16

1.3. Quy trình và nguyên tắc xây dựng cấu trúc chương trình trò chơi và gặp

gỡ truyền hình.21

1.3.1. Quy trình xây dựng cấu trúc .21

1.3.2. Nguyên tắc xây dựng cấu trúc chương trình truyền hình .25

1.4. Quy trình và nguyên tắc xây dựng cấu trúc chương trình giao lưu và gặp

gỡ truyền hình 29

1.4.1. Quy trình xây dựng cấu trúc .33

1.4.2. Nguyên tắc xây dựng cấu trúc chương trình truyền hình .36

1.5. Học thuyết “Sử dụng và hài lòng” trong truyền hình .

CHưƠNG 2: THỰC TIỄN TRIỂN KHAI CẤU TRÚC CHưƠNG TRÌNH

SAO ONLINE.39

2.1. Khái quát về Đài truyền hình VTC và Chương trình Sao Online.39

2.1.1. Giới thiệu Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC .39

2.1.2 Bối cảnh ra đời chương trình Sao Online .41

2.2. Quá trình xây dựng và phát triển cấu trúc chương trình Sao Online.38

2.2.1. Về quá trình hình thành phát triển .38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY