Luận văn Đa tạp tâm của hệ tam phân mũ không đều

Mục lục

Lời cảm ơn ii

Lời nói đầu iii

1 Kiến thức chuẩn bị 1

1.1 Hệ tam phân mũ không (lều 1

1.2 Các không gian con tâm. ôn (lịnh và không ổn định 3

1.3 Nguyên lý điểm bất (lộng 6

1.4 Công thức Faà di Bruno cho (lạo hàm của hàm hợp 6

1.5 BỔ (lề Gromvall 9

2 Da tạp tâm của hệ tam phân mũ không đều 12

2.1 Một vài giả thiết ban (lầu 12

2.2 Sự tồn tại của (la tạp tâm 14

2.3 Chứng minh sự tồn tại của (la tạp tâm 18

2.3.1 Các không gian hàm 18

2.3.2 Các tính chất Lipschitz của (lạo hàm 21

2.3.3 Nghiệm trên đa tạp tâm 26

2.3.4 Qui về bài toán tương đương 30

2.3.5 Xây (lựng đa tạp tâm 36

Kết luận 43

Tài liệu tham khảo

44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY