Luận văn Đa dạng sinh học cá và sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học cá để đánh giá chất lượng nước tại vùng Cửa đại, tỉnh Quảng Nam

MỞ ĐẦU .1

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 2

1.1. Khái quát hệ sinh thái cửa sông .2

1.1.1.Các khái niệm về cửa sông.2

1.1.2.Một số đặc điểm đặc trưng của hệ sinh thái cửa sông.2

1.2. Đa dạng sinh học cá và vai trò của Đa dạng sinh học cá trong hệ sinh thái

nước .3

1.2.1. Đa dạng sinh học (ĐDSH) .3

1.2.2. Đa dạng sinh học cá và vai trò của đa dạng sinh học cá trong hệ sinh

thái nước.4

1.3. Đánh giá chất lượng nước dựa trên một số yếu tố sinh thái chính ở cửa sông.5

1.3.1. Quan hệ với yếu tố pH.5

1.3.2. Quan hệ với độ muối .6

1.3.3. Quan hệ với muối dinh dưỡng .6

1.3.4. Quan hệ với DO (Hàm lượng ôxy hòa tan).8

1.3.5. Quan hệ với kim loại nặng.8

1.4. Khái quát về sinh vật chỉ thị, chỉ số tổ hợp sinh học cá và khả năng sử dụng các chỉ

số tổ hợp sinh học cá để đánh giá chất lượng môi trường nước .9

1.4.1. Khái quát về sinh vật chỉ thị.9

1.4.2. Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học cá để đánh giá chất lượng nước. .10

1.5. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực nghiên cứu .13

1.5.1. Điều kiện tự nhiên và sinh vật .13

1.5.2. Tài nguyên sinh vật.14

1.5.3. Điều kiện kinh tế xã hội.15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY