Luận văn Cuộc đấu tranh của Mỹ chống hoạt động khủng bố của nhóm al - Qaeda từ 2001 - 2011

LỜI MỞ ĐẦU .7

CHƯƠNG 1: QUAN NIỆM VỀ CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ VÀ NHÓM

KHỦNG BỐ AL - QAEDA .12

1.1. Quan niệm về chủ nghĩa khủng bố.12

1.1.1. Khái niệm, nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố .12

1.1.2. Những đặc điểm của chủ nghĩa khủng bố

1.1.3. Những loại hình khủng bố chính

1.2. Khái quát về nhóm khủng bố Al-Qaeda.

1.2.1. Quá trình hình thành và sự phát triển của nhóm Al-Qaeda

1.2.2. Hoạt động của Al - Qaeda sau 2001 đến 2011

Tiểu kết chƯơng 1.

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI

NHÓM AL - QAEDA CỦA MỸ TỪ 2001 - 2011 .

2.1. Các chủ trƯơng, chính sách nhằm chống lại nhóm Al-Qaeda

2.1.1. Tình hình nước Mỹ sau vụ khủng bố 11/9/2001

2.1.2. Chủ trương, chính sách chống Al-Qaeda của Mỹ

2.1. Những biện pháp triển khai nhằm chống lại nhóm Al-QaedaError! Bookmark not

2.2.1. Biện pháp ngoại giao .

2.1.2. Biện pháp về kinh tế.

2.2.3. Biện pháp về quân sự .

Tiểu kết chƯơng 2.

CHcƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CỦA MỸ CHỐNG LẠI

NHÓM KHỦNG BỐ AL-QAEDA TỪ 2001 - 2011 VÀ NHỮNG TÁC

ĐỘNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ QUỐC TẾ.

3.1. Đánh giá chung về cuộc đấu tranh của Mỹ chống nhóm khủng bố AlQaeda từ 2001-2011.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY