Luận văn Cụ thể hóa chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quản lý trường Trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

 Nội dung tổ chức chỉ đạo thực hiện biện pháp:

Tổ chức nghiên cứu kỹ nội dung Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10

năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) và các văn bản, chỉ thị hướng dẫn

thực hiện nhiệm vụ năm học, những yêu cầu về thực hiện nội dung chương

trình về phương pháp giảng dạy, về việc sử dụng đồ dùng dạy học Từ đó

vận dụng vào thực tế nhà trường (đội ngũ GV, phân loại trình độ, xác định

yêu cầu bồi dưỡng đối với từng đối tượng cụ thể) để xây dựng kế hoạch của

nhà trường, tổ chuyên môn về nội dung, hình thức bồi dưỡng GV và bản

thân mỗi giáo viên phải xây dựng được kế hoạch để phấn đấu.Thường xuyên theo dõi, đánh giá đúng thực chất và năng lực chuyên

môn của từng GV để trên cơ sở đó có kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn,

phương pháp giảng dạy, kỹ năng xử lý tình huống và đặc biệt là công tác

nghiên cứu khoa học để khơi dậy và phát huy trí tuệ của người học.

Kịp thời thông báo những thông tin cụ thể, cần thiết về các chương trình

bồi dưỡng của Bộ, Sở và của trường để GV lựa chọn, đăng kí nội dung, hình

thức, thời điểm bồi dưỡng phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người.

Tổ trưởng chuyên môn khi lựa chọn GV có đủ năng lực và điều kiện để

đề nghị với HT cử đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn hoặc dài hạn

phải công khai, minh bạch và HT phải yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn sắp

xếp phân công các GV trong tổ dạy thay nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất

cho các GV được cử đi bồi dưỡng yên tâm trong thời gian học tập trau dồi,

sau đó tổ chức để các GV vừa được cử đi bồi dưỡng phổ biến, triển khai,

chia sẻ những nội dung bổ ích mà mình học được cho các GV khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY