Luận văn Công tác xã hội trong việc phòng ngừa nguy cơ bị lạm dụng tình dục ở trẻ em lao động sớm (khảo sát trên địa bàn quận Ba đình và Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội)

MỞ ĐẦU . 7

1. L{ do chọn đề tài. 7

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 8

3. Ý nghĩa của nghiên cứu. 18

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 18

5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu . 19

6. Phạm vi nghiên cứu . 19

7. Câu hỏi nghiên cứu . 19

8. Giả thuyết nghiên cứu . 20

9. Phương pháp nghiên cứu . 20

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.23

1.1. Các khái niệm liên quan được sử dụng trong đề tài: 23

1.1.1. Khái niệm Trẻ em lao động sớm hay Lao động trẻ em: . 23

1.1.2. Khái niệm Công tác xã hội . 26

1.1.3. Khái niệm Lạm dụng tình dục . 26

1.1.4. Khái niệm nguy cơ . 28

1.2. Một số l{ thuyết Công tác xã hội được áp dụng trong nghiên cứu: 29

1.2.1. L{ thuyết về Sai lệch xã hội:. 29

1.2.2. L{ thuyết phân tâm học. 31

1.2.3. L{ thuyết can thiệp khủng hoảng . 32

1.2.4. Liệu pháp tư duy. 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY