Luận văn Công tác xã hội trong việc hỗ trợ kiến thức cho phụ nữ về luật phòng chống bạo lực gia đình (nghiên cứu trường hợp tại thị trấn Kz sơn, huyện Kz sơn, tỉnh Hòa Bình)

MỞ ĐẦU .5

1. L{ do chọn đề tài 5

2. Tổng quan lịch sử nghiên cứu đề tài 8

3. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 15

4. Mục đích và nhiệm vụ của nghiên cứu 15

5. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 16

6. Câu hỏi nghiên cứu17

7. Giả thuyết nghiên cứu 17

8. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Các khái niệm

1.1.1. Khái niệm công tác xã hội .

1.1.2. Hỗ trợ kiến thức .

1.1.3. Gia đình .

1.1.4. Bạo lực gia đình.

1.2. L{ thuyết sử dụng trong nghiên cứu

1.2.1. L{ thuyết nhu cầu.

1.2.2. L{ thuyết nhận thức hành vi .

1.2.3. L{ thuyết hệ thống .

1.3. Công tác xã hội trong việc hỗ trợ kiến thức về Luật Phòng chống bạo lực gia đình tại một

số địa phương

1.3.1 Tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu .

1.3.2. Tại xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

1.3.3. Tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

1.4. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

1.4.1. Khái quát về thông tin kinh tế chính trị xã hội, văn hóa

1.4.2. Khái quát về hệ thống cơ sở hội tại địa phương

Tiểu kết chương 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY