Luận văn Công tác xã hội nhóm với bệnh nhân tâm thần phân liệt nhằm phục hồi chức năng tự phục vụ

1.Lý do lựa chọn vấn đề can thiệp 6

2. Tổng quan những nghiên cứu liên quan đến vấn đề can thiệp 8

2.1. Trên thế giới: 9

2.2. Tại Việt Nam 12

3. Ý nghĩa của can thiệp 15

3.1 Ý nghĩa lý luận: 15

3.2 Ý nghĩathực tiễn: 16

4. Mục đích can thiệp: 16

5. Khách thể, vấn đề cần can thiệp 16

5.1 Khách thể can thiệp: 16

5.2 Vấn đề can thiệp: 16

6. Phạm vi can thiệp 16

7. Phương pháp can thiệp 17

8. Tiêu chuẩn theo dõi và đánh giá 17

CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀTHỰC TIỄN CỦA THỰC NGHIỆM. 20

1. Lý thuyết ứng dụng thực tiễn trong can thiệp 20

1.1. Thuyết học tập xã hội 20

1.1.1. Nội dung cơ bản của thuyết 20

1.1.2 Ứng dụng 21

1.2. Thuyết nhu cầu:

1.2.1 Nội dung cơ bản của thuyết:

1.2.2 Ứng dụng:

1.3. Thuyết vai trò

1.3.1. Nội dung cơ bản của thuyết:

1.3.2. Ứng dụng

2. Kỹ năng CTXH nhóm được áp dụng để triển khai công việc can thiệp cho bệnh nhân TTPL

phục hồi chức năng tự phục vụ

2.1 Nhóm kỹ năng giao tiếp, nhận diện vấn đề, xác định nhu cầu và thiết lập hoạt động của

nhóm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY