Luận văn Công tác vận động phụ nữ của đảng bộ huyện Hoài Đức (Hà nội) từ năm 2005 đến năm 2014

MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài . 5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 7

3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn. 14

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn. 14

5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn . 15

6. Đóng góp của luận văn. 15

7. Kết cấu của luận văn. 16

Chương 1. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ TRONG

NHỮNG NĂM 2005-2008 . 17

1.1. Chủ trương của Đảng bộ huyện Hoài Đức về công tác phụ nữ . 17

1.1.1. Các yếu tố tác động và chi phối công tác phụ nữ của Đảng bộ . 17

1.1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội .

2.1. Huyện ủy Hoài Đức lãnh đạo công tác phụ nữ từ 2005-2008 .

2.1.1.Chủ trƣơng của Đảng bộ .

2.1.2.Chỉ đạo công tác vận động phụ nữ của Đảng bộ huyện Hoài Đức từ

năm 2005 đến năm 2008 .

Tiểu kết chương 1.

Chương 2. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ TRONG

NHỮNG NĂM 2008– 2014.

2.1. Chủ trương của Đảng bộ huyện Hoài Đức về công tác phụ nữ .

2.1.1. Những chủ trƣơng mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ

Hà Nội đối với công tác phụ nữ.

2.1.2. Chủ trƣơng của Đảng bộ huyện Hoài Đức

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY