Luận văn Công tác tổ chức và hoạt động tại thư viện trường đại học công nghệ giao thông vận tải (cơ sở Vĩnh Phúc)

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu. 3

3. Xác định phạm vi nghiên cứu của đề tài. 8

4. Mục tiêu nghiên cứu. 8

5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 8

6. Phương pháp nghiên cứu. 9

7. Ý nghĩa khoa học và ứng dụng của đề tài. 10

8. Giả thuyết nghiên cứu . 10

9. Dự kiến kết quả nghiên cứu . 11

10. Cấu trúc luận văn . 11

CHưƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

THÔNG TIN – THư VIỆN. KHÁI QUÁT VỀ THư VIỆN TRưỜNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI. 12

1.1. Khái niệm về tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện. 12

1.1.1. Khái niệm tổ chức thông tin – thư viện . 12

1.1.2. Khái niệm về hoạt động thông tin - thư viện . 13

1.1.3. Vai trò của tổ chức và hoạt động thư viện . 14

1.1.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động trong cơ quan thông

tin-thư viện. 17

1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của thư viện . 18

1.1.6. Mối quan hệ giữa tổ chức và hoạt động thông tin – thư viện . 19

1.2. Khái quát về Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. 20

1.2.1. Khái quát về Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải . 20

1.2.2. Khái quát về Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

. 24

1.3. Đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin. 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY