Luận văn Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh An Giang - Thực trạng và định hướng

MỤC LỤC Trang phụbìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữviết tắt Danh mục các bảng, bản biểu MỞ ĐẦU.1 Chương 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀCÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 1.1. Khái niệm vềnông nghiệp .6 1.2. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của cơcấu kinh tếnông thôn .6 1.3. Yêu cầu khách quan của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn .9 1.4. Quan điểm, mục tiêu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.13 1.5. Nội dung của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.15 1.6. Nội dung phát triển kinh tếnông thôn và xây dựng nông thôn mới theo định hướng xã hội chủnghĩa.24 1.7. Kinh nghiệm CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ởmột sốnước và vùng lãnh thổ.28 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG 2.1. Phân tích và đánh giá các nhân tốtác động đến phát triển nông nghiệp .41 2.2. Quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh An Giang từnăm 2000 đến nay .57 2.3. Những thành tựu, khó khăn, hạn chếtrong CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ởAn Giang.106 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, CÁC GIẢI PHÁP CHỦYẾU THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG 3.1. Đặc điểm tình hình An Giang .114 3.2. Quan điểm, mục tiêu .116 3.3. Định hướng và mục tiêu cụthể đến năm 2020.118 3.4. Các giải pháp chủyếu thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ởtỉnh An Giang.128 3.5. Kiến nghị - đềxuất . 143KẾT LUẬN.145 TÀI LIỆU THAM KHẢO.146 PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang phụbìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữviết tắt

Danh mục các bảng, bản biểu

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀCÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI

HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

1.1. Khái niệm vềnông nghiệp .6

1.2. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của cơcấu kinh tếnông thôn .6

1.3. Yêu cầu khách quan của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn .9

1.4. Quan điểm, mục tiêu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.13

1.5. Nội dung của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.15

1.6. Nội dung phát triển kinh tếnông thôn và xây dựng nông thôn mới

theo định hướng xã hội chủnghĩa.24

1.7. Kinh nghiệm CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ởmột sốnước và

vùng lãnh thổ.28

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG

2.1. Phân tích và đánh giá các nhân tốtác động đến phát triển nông nghiệp .41

2.2. Quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh An Giang từnăm

2000 đến nay .57

2.3. Những thành tựu, khó khăn, hạn chếtrong CNH, HĐH nông nghiệp,

nông thôn ởAn Giang.106

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, CÁC GIẢI PHÁP CHỦYẾU

THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP,

NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG

3.1. Đặc điểm tình hình An Giang .114

3.2. Quan điểm, mục tiêu .116

3.3. Định hướng và mục tiêu cụthể đến năm 2020.118

3.4. Các giải pháp chủyếu thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn

ởtỉnh An Giang.128

3.5. Kiến nghị - đềxuất . 143

KẾT LUẬN.145

TÀI LIỆU THAM KHẢO.146

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY