Luận văn Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy văn phòng tỉnh U Đôm Xay ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: Cơ sở lý luận về đổi mới tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh ở Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào 6 1.1. Khái niệm,vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ của văn phũng tỉnh trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào 6 1.2. Vai trũ và yờu cầu đổi mới tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh ở Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào 25 1.3. Kinh nghiệm tổ chức bộ máy văn phũng cấp tỉnh ở Viêt Nam 31 Chương 2: Thực trạng tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh U Đôm Xay, Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào từ năm 1986-2008 34 2.1. Khỏi quỏt chung tỡnh hỡnh kinh tế - xó hội của tỉnh ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh U Đôm Xay 34 2.2. Thực trạng tổ chức bộ máy tỉnh U Đôm Xay 40 2.3. Một số đánh giá và nhận xét chung về tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh U Đôm Xay 65 Chương 3: Quan điểm và giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh ở Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào 71 3.1. Quan điểm về đổi mới tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh ở Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào 3.2. Giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh 77 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về đổi mới tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh ở Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào 6

1.1. Khái niệm,vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ của văn phũng tỉnh trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào 6

1.2. Vai trũ và yờu cầu đổi mới tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh ở Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào

25

1.3. Kinh nghiệm tổ chức bộ máy văn phũng cấp tỉnh ở Viêt Nam 31

Chương 2: Thực trạng tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh U Đôm Xay, Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào từ năm 1986-2008 34

2.1. Khỏi quỏt chung tỡnh hỡnh kinh tế - xó hội của tỉnh ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh U Đôm Xay 34

2.2. Thực trạng tổ chức bộ máy tỉnh U Đôm Xay 40

2.3. Một số đánh giá và nhận xét chung về tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh U Đôm Xay 65

Chương 3: Quan điểm và giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh ở Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào 71

3.1. Quan điểm về đổi mới tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh ở Cộng hũa Dõn chủ Nhân dân Lào

3.2. Giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy văn phũng tỉnh 77

KẾT LUẬN 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY