Luận văn Cơ sở khoa học xây dựng mô hình quản lý môi trường các khu công nghiệp Việt Nam

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. 5

DANH MỤC BẢNG . 7

DANH MỤC BIỂU ĐỒ. 8

DANH MỤC HÌNH. 9

DANH MỤC KHUNG . 10

MỞ ĐẦU . 11

Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ HIỆN TRẠNG MÔI

TRƯỜNG CÁC KCN VIỆT NAM . 20

1.1. Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển các KCN của Việt Nam. 20

1.2. Tổng quan về hiện trạng môi trường các KCN . 23

1.2.1. Nước thải . 23

1.2.2. Khí thải . 26

1.2.3. Chất thải rắn. 29

1.3. Tổng quan hiện trạng quản lý môi trường trong các KCN. 31

1.3.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BVMT KCN. 31

1.3.2. Hệ thống quản lý môi trường KCN. 33

1.3.3. Quy hoạch KCN gắn với bảo vệ môi trường . 36

1.3.4. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong BVMT KCN . 38

Chương 2 – NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ MÔ HÌNH KCN, ĐÁNH

GIÁ MÔ HÌNH PHÙ HỢP TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM . 42

2.1. Nghiên cứu tổng quan một số mô hình KCN . 42

2.1.1. Mô hình KCN cổ điển (KCN đa ngành) . 42

2.1.2. Mô hình quản lý KCN chuyên ngành. 45

2.1.3. Mô hình KCN sinh thái . 48

2.2. Đánh giá sơ bộ mô hình khả thi trong điều kiện Việt Nam. 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY