Luận văn Cơ sở khoa học cho định hướng phát triển kinh tế sinh thái tại đảo Lý sơn, tỉnh Quảng Ngãi

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 4

1.1. Kinh tế sinh thái 4

1.1.1. Khái niệm 4

1.1.2. Mục tiêu 4

1.1.3. Cách tiếp cận 4

1.1.4. Những lưu ý trong phát triển đảo biển 4

1.1.5. Ý nghĩa và vai trò của kinh tế sinh thái đối với đảo biển 4

1.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu 5

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 5

1.2.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 5

1.3. Giới thiệu chung về khu vực nghiên cứu 5

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 6

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 6

2.2. Các quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu 6

2.2.1. Tiếp cận hệ thống 6

2.2.2. Tiếp cận phát triển bền vững 6

2.2.3. Tiếp cận tổng hợp và liên ngành 6

2.2.4. Tiếp cận sinh thái học 6

2.3. Phương pháp nghiên cứu 6

2.3.1. Phương pháp kế thừa, tổng hợp có chọn lọc tài liệu 6

2.3.2. Phương pháp khảo sát thực tế 6

2.3.3. Phương pháp chuyên gia 6

2.3.4. Phương pháp phân tích hệ thống 6

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 7

3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên 7

3.1.1. Thuận lợi 7

3.1.2. Thách thức 8

3.2. Định hướng phát triển kinh tế sinh thái đảo Lý Sơn 9

3.2.1. Xây dựng khu bảo tồn biển 9

3.2.2. Định hướng phát triển trong khu bảo tồn biển 15

3.2.3. Định hướng phát triển ngoài khu bảo tồn biển 19

3.2.4. Giải pháp thực hiện 20

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY