Luận văn Cơ sở Gröbner trong vành đa thức

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Bảng kí hiệu

Lời nói đầu .1

Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ.3

§1: VÀNH ĐA THỨC .3

§2: MODULE .10

Chương 2. CƠ SỞ GRöBNER .13

§1: IDEAL ĐƠN THỨC .13

§2: IDEAL KHỞI ĐẦU .23

§3: CƠ SỞ GRöBNER.30

§4: VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ GRöBNER TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH PHẦN TỬ CỦA IDEAL .34

§5: THUẬT TOÁN BUCHBERGER .39

Kết luận .48

Tài liệu tham khảo .49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY