Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tếnông nghiệp tỉnh Khánh Hoà theo hướng phát triển bền vững đến năm 2020

Cơcấu kinh tếcủa tỉnh đang chuyển dịchtheo hướng tiến bộlà tăng qui mô của tất cảcác ngành, tăng dần tỷtrọng của các ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷtrọng của ngành nông nghiệp trong cơcấu GDP. Năm 1986 tỷtrọng nông - lâm - thủy sản chiếm khoảng 47%, công nghiệp – xây dựng chiếm gần 23% và dịch vụchiếm 30%. Năm 2000, tỷtrọng này là 26,87%; 35,31% và 37,82%. Năm 2005 là 17,61%; 41,44% và 40,95% đến năm 2007 là 13%, 43,5% và 43,5%. Nhưvậy, qua phân tích sơbộcho thấy cơcấu kinh tếKhánh Hòa đã bước đầu phát huy thếmạnh của mình và là một trong những tỉnh có quá trình chuyển dịch cơcấu tương đối nhanh và tiến bộ.

Cơcấu kinh tếcủa tỉnh đang chuyển dịchtheo hướng tiến bộlà tăng qui mô

của tất cảcác ngành, tăng dần tỷtrọng của các ngành công nghiệp xây dựng và dịch

vụ, giảm dần tỷtrọng của ngành nông nghiệp trong cơcấu GDP. Năm 1986 tỷtrọng

nông - lâm - thủy sản chiếm khoảng 47%, công nghiệp – xây dựng chiếm gần 23%

và dịch vụchiếm 30%. Năm 2000, tỷtrọng này là 26,87%; 35,31% và 37,82%.

Năm 2005 là 17,61%; 41,44% và 40,95% đến năm 2007 là 13%, 43,5% và 43,5%.

Nhưvậy, qua phân tích sơbộcho thấy cơcấu kinh tếKhánh Hòa đã bước đầu phát

huy thếmạnh của mình và là một trong những tỉnh có quá trình chuyển dịch cơcấu

tương đối nhanh và tiến bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY