Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Trà vinh thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 3

MỤC LỤC . 4

DANH MỤC VIẾT TẮT. 7

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU. 8

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ. 10

MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 1

3. Phạm vi nghiên cứu đề tài. 2

4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu . 2

5. Lịch sử nghiên cứu. 4

6. Những đóng góp của đề tài . 6

7. Cấu trúc của đề tài. 6

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CHUYẾN

DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP. 7

1.1. Một số khái niệm và quan niệm. 7

1.1.1. Cơ cấu kinh tế .7

1.1.2. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp .11

1.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.12

1.1.4. Chuyến dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.13

1.1.5. Quan niệm về thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa .14

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 17

1.2.1. Các nhân tố tự nhiên .17

1.2.2. Các nhân tố KT – XH .19

1.3. Thực tiễn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên thế giới và ở Việt

Nam . 21

1.3.1. Trên thế giới.22

1.3.2. Ở Việt Nam.24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY