Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà tĩnh thời kì công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục từ viết tắt

Danh mục các bảng biểu

Danh mục các bản đồ và biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP .7

1.1. Cơ cấu kinh tế.7

1.1.1. Khái niệm.7

1.1.2. Các khía cạnh biểu hiện.7

1.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.8

1.1.4. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp .10

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH .18

1.2.1. Định hướng về sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng

CNH, HĐH .18

1.2.2. Mối quan hệ giữa sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp với vấn đề

CNH, HĐH .19

1.3. Thực tiễn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên thế giới và

ở Việt Nam .20

1.3.1. Trên thế giới.20

1.3.2. Ở Việt Nam.25

Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH.28

2.1. Tổng quan về tỉnh Hà Tĩnh.28

2.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh .30

2.2.1. Các nhân tố về tự nhiên .30

2.2.2. Các nhân tố kinh tế - xã hội .37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY