Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn tỉnh Bình Dương trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Tài nguyên nước mặt: nguồn nước trên lãnh thổtỉnh khá phong phú, gồm:Sông Bé:sẽchuyển nước qua hồDầu Tiếng một phần phục vụcho công nghiệp tỉnh. Việc xây dựng công trình thuỷlợi Phước Hoà ngành NN tỉnh Bình Dương không được hưởng lợi nhiều, ngoài việc tăng mực nước ngầmkhu vực ven hồvà nước tưới cho khu vực ven sông Bé. Sông Sài Gòn:khó khăn lớn nhất cho SXNN các xã ven sông Sài Gòn của tỉnh là lượng nước xảtừhồDầu Tiếng trong mùa mưa sẽgây úng ngập diện tích đất thấp ven sông, ảnh hưởng đến SX và đời sống của nhân dân (vùng SXNN không ổn định). Tuy không được hưởng lợi từnguồn nước, nhưng sông Sài Gòn đã tạo cho tỉnh một cảnh quan sông nước hết sức thơmộng, đểhình thành tuyến du lịch trên sông Sài Gòn (từVĩnh Phú - Cầu Ngang - Thanh An - Núi Cậu - hồDầu Tiếng), giúp NN tỉnh một hướng SX mới là phục vụdu lịch sinh thái.

Tài nguyên nước mặt: nguồn nước trên lãnh thổtỉnh khá phong phú, gồm:

Sông Bé:sẽchuyển nước qua hồDầu Tiếng một phần phục vụcho công

nghiệp tỉnh. Việc xây dựng công trình thuỷlợi Phước Hoà ngành NN tỉnh Bình

Dương không được hưởng lợi nhiều, ngoài việc tăng mực nước ngầmkhu vực ven

hồvà nước tưới cho khu vực ven sông Bé.

Sông Sài Gòn:khó khăn lớn nhất cho SXNN các xã ven sông Sài Gòn của

tỉnh là lượng nước xảtừhồDầu Tiếng trong mùa mưa sẽgây úng ngập diện tích đất

thấp ven sông, ảnh hưởng đến SX và đời sống của nhân dân (vùng SXNN không ổn

định). Tuy không được hưởng lợi từnguồn nước, nhưng sông Sài Gòn đã tạo cho

tỉnh một cảnh quan sông nước hết sức thơmộng, đểhình thành tuyến du lịch trên

sông Sài Gòn (từVĩnh Phú - Cầu Ngang - Thanh An - Núi Cậu - hồDầu Tiếng),

giúp NN tỉnh một hướng SX mới là phục vụdu lịch sinh thái.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY