Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Từ đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội cho thấy huyện Phú Ninh có những

thuận lợi sau:

- Có lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng thâm canh

cao, đa dạng hóa sản phẩm; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung.

Vùng Đông kênh chính Phú Ninh có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản nước

ngọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm; vùng phía Tây trên kênh chính Phú Ninh có lợi thế

phát triển chăn nuôi đại gia súc và phát triển kinh tế vườn – rừng theo hướng nông –

lâm kết hợp.

- Có tiềm năng phát triển công nghiệp với quy mô lớn.

- Có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, lịch sử.

- Có tiềm năng mở rộng các hoạt động thương mại – dịch vụ.

- Huyện Phú Ninh thuộc vùng kinh tế động lực của tỉnh Quảng nên có nhiều lợi

thế trong phát triển kinh tế - xã hội như: huy động nguồn vốn đầu tư, đào tạo nguồn

nhân lực; tiếp cận khoa học công nghệ và gần kề thị trường lớn có thu nhập cao.

- Kinh tế trên địa bàn huyện Phú Ninh liên tục có nhịp độ tăng trưởng ổn

định ở mức cao, CCKT đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống của

người dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, số hộ nghèo ngày

một giảm; niềm tin của người dân vào Đảng ngày càng được củng cố, là cơ sở cho

phát huy khối đại đoàn kết, để thúc đẩy phát triển nông thôn văn minh, hiện đại.

- Đặc biệt là huyện Phú Ninh được Ban Bí thư chọn xã Tam Phước là 1 trong

11 xã điểm toàn quốc để xây dựng mô hình nông thôn mới, đại diện cho khu vực

duyên hải Nam trung bộ. Đây là miềm vinh dự, cơ hội lớn, nhưng cũng là thách

thức, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân toàn huyện phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong

việc xây dựng nông thôn mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY