Luận văn Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang từ năm 1997 đến năm 2015

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN TÂN YÊN TRƯỚC NĂM 1997. .8

1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư. . 8

1.2. Vài nét về truyền thống kinh tế, văn hóa, xã hội . .13

1.3. Tình hình kinh tế, xã hội huyện Tân Yên trước năm 1997. .17

Chương 2: CHUYỂN BIẾN KINH TẾ HUYỆN TÂN YÊN TỪ NĂM 1997

ĐẾN NĂM 2015 . 28

2.1. Tân Yên trong thời kỳ đổi mới đất nước.28

2.2. Chuyển biến kinh tế từ năm 1997 đến 2015. .30

Chương 3: CHUYỂN BIẾN XÃ HỘI HUYỆN TÂN YÊN TỪ NĂM 1997 ĐẾN

NĂM 2015 .47

3.1. Chủ trương của Đảng, của tỉnh, của huyện .47

3.2. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.48

3.3. Thực hiện chính sách xã hội.53

3.4. Giáo dục, văn hóa thông tin, y tế, môi trường, thể thao.55

KẾT LUẬN. .65

TÀI LIỆU THAM KHẢO. .69

PHỤ LỤC.1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY