Luận văn Chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng mã (nghiên cứu trường hợp một số hộ gia đình ở thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.3

3. Câu hỏi nghiên cứu .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.4

5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu.5

6. Kết cấu của luận văn .5

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ

THUYẾT, ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .7

1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .7

1.2. Cở sở lý thuyết .10

1.3. Tổng quan địa bàn nghiên cứu.13

CHưƠNG 2. QUY TRÌNH CHUỖI CUNG ỨNG VÀ TIÊU THỤ HÀNGMÃ .19

2.1. Nhà cung ứng nguyên liệu .19

2.2. Nhà sản xuất.33

2.3. Liên kết giữa các nhà sản xuất .40

2.4. Mạng lưới phân phối và tiêu thụ .43

2.5. Nguồn thu nhập từ việc sản xuất và kinh doanh hàng mã .56

Tiểu kết chương 2.58

CHưƠNG 3. HÀNG MÃ TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA

NGưỜI VIỆT HIỆN NAY .59

3.1. Bối cảnh tình hình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam sau thời kì đổi mới .59

3.2. Những quy định pháp luật của Nhà nước liên quan đến hàng mã.623.3. Thực trạng nhu cầu sử dụng hàng mã hiện nay .65

3.4. Hàng mã dưới góc nhìn của người trong cuộc.78

Tiểu kết chương 3.87

KẾT LUẬN .89

TÀI LIỆU THAM KHẢO .91

PHỤ LỤC.96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY