Luận văn Chọn tạo giống lúa lai thích nghi điều kiện sinh thái vùng núi đông bắc Việt Nam

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Mục lục .iii

Những chữ viết tắt sử dụng trong luận án .vi

Danh mục các bảng .vii

Danh mục các sơ đồ .x

MỞ ĐẦU .1

1.Tính cấp thiết đề tài.1

2. Mục đích yêu cầu đề tài .2

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài.3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .4

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI.5

1.1.Ưu thế lai ở lúa .5

1.1.1. Khái niệm ưu thế lai ở lúa và phương pháp đánh giá ưu thế lai .5

1.1.2. Những nghiên cứu di truyền về ưu thế lai ở lúa.7

1.1.3. Nghiên cứu tạo dòng bố mẹ lúa lai.8

1.2. Một số kết quả nghiên cứu tạo giống lúa ưu thế lai.15

1.2.1.Tạo giống lúa ưu thế lai hệ ba dòng .15

1.2.2. Tạo giống lúa ưu thế lai hệ hai dòng .16

1.3. Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao chọn tạo giống lúa ưu thế lai .18

1.4. Các nghiên cứu dòng EGMS để giảm thiểu rủi ro trong sản xuất hạt F1.20

1.5. Đánh giá khả năng kết hợp các dòng bố mẹ trong tạo giống cây trồng.21

1.5.1. Khái niệm khả năng kết hợp .21

1.5.2. Các mô hình thống kê phân tích khả năng kết hợp .22

1.5.3. Đánh giá khả năng kết hợp các dòng bố mẹ trong chọn tạo giống lúa lai .23

1.6. Tương tác kiểu gen với môi trường .27

1.7. Tình hình nghiên cứu phát triển lúa lai trên giới .29

1.7.1. Tình hình nghiên cứu và phát triển lúa lai ở Trung Quốc .29

1.7.2. Tình hình nghiên cứu và phát triển lúa lai ở Ấn Độ.35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY