Luận văn Chính sách quản lý sản phẩm đầu ra nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp công ích tại tp.hcm

MỤC LỤC .1

PHẦN MỞ ĐẦU .4

1. Lý do chọn đề tài.5

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu: .9

3. Mục tiêu nghiên cứu: .11

4. Phạm vi nghiên cứu.11

5. Mẫu khảo sát: .12

6. Câu hỏi nghiên cứu: .12

7. Giả thuyết nghiên cứu: .12

8. Phương pháp nghiên cứu: .12

9. Kết cấu của Luận văn:.13

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về chính sách quản lý sản phẩm đầu ra và hoạt động

đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp công ích.14

1.1. Khái niệm chính sách quản lý sản phẩm đầu ra và các khái niệm có liên quan .14

1.1.1. Khái niệm quản lý sản phẩm đầu ra.14

1.1.2. Khái niệm chính sách.18

1.1.3. Khái niệm chính sách quản lý sản phẩm đầu ra.20

1.2. Khái niệm doanh nghiệp công ích và đổi mới công nghệ.21

1.2.1. Khái niệm hàng hóa công cộng, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp

công ích.21

1.2.2. Một số đặc điểm của doanh nghiệp công ích.28

1.2.3. Khái niệm công nghệ và đổi mới công nghệ .31

Chƣơng 2. Nhận diện và đánh giá thực trạng chính sách quản lý sản phẩm,

dịch vụ công ích với hoạt động đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp công ích

của Tp. Hồ Chí Minh.42

2.1. Thực trạng chính sách quản lý sản phẩm, dịch vụ công ích tại các doanh nghiệp

công ích của Tp. Hồ Chí Minh .42

2.1.1. Khái quát về hoạt động của các doanh nghiệp công ích .42

2.1.2. Nhận diện các chính sách quản lý sản phẩm, dịch vụ công ích tại các doanh

nghiệp công ích của Tp. Hồ Chí Minh .56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY