Luận văn Chính sách nhân tài ở thành phố Đà nẵng từ 1997 đến nay

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.4

1. Lý do chọn đề tài.4

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .6

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .11

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .12

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu .12

6. Những đóng góp của luận văn .13

NỘI DUNG.14

Chương 1. VAI TRÒ CỦA NHÂN TÀI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN

XÃ HỘI .14

1.1 . Một số quan điểm về nhân tài trong lịch sử. 14

1.2. Đặc trưng, vai trò của nhân tài .21

1.2.1. Đặc trưng của nhân tài. 21

1.2.2. Vai trò của nhân tài. 24

1.2.3. Chính sách nhân tài. 26

1.3. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát hiện, đào tạo, bồi

dưỡng, trọng dụng nhân tài . 29

Tiểu kết chương 1.33

Chương 2. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỚI CHÍNH SÁCH NHÂN TÀI

TRONG NHỮNG NĂM QUA .

2.1. Khái quát về chính sách nhân tài của Việt Nam hiện nay

2.2. Chính sách nhân tài của thành phố Đà Nẵng thời gian qua.

2.2.1. Chính sách của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng về xây dựng nhân tài

phục vụ triển kinh tế - xã hội . .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY