Luận văn Chính sách nâng cao năng lực công nghệ hệ thống phát thanh, truyền thanh

LỜI CẢM ƠN.Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .5

MỞ ĐẦU .6

1. L{ do chọn đề tài 6

2. Lịch sử nghiên cứu 6

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 8

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 8

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 8

4. Phạm vi nghiên cứu 8

5. Câu hỏi nghiên cứu 8

6. Giả thuyết nghiên cứu 8

7. Mẫu khảo sát 9

8. Phương pháp nghiên cứu 9

9. Kết cấu của Luận văn 9

CHƯƠNG 1.10

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH NÂNG CAO .10

NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ PHÁT THANH, TRUYỀN THANH.10

1.1. Tổng quan về công nghệ 10

1.1.1. Khái niệm công nghệ 10

1.1.2. Thành phần của công nghệ 11

1.1.3. Những yếu tố cơ bản của công nghệ phát thanh, truyền thanh 13

1.2. Năng lực công nghệ. 16

1.2.1. Khái niệm về năng lực công nghệ 16

1.2.2. Đối tượng tác động của chính sách nâng cao năng lực công nghệ 18

1.3. Định hướng phát triển phát thanh, truyền thanh 18

1.4. Chính sách nâng cao năng lực công nghệ phát thanh, truyền thanh. 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY