Luận văn Chính sách của vua minh mạng đối với các dân tộc thiểu số ở miền trung

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục bảng, chữ viết tắt

PHẦN MỞ ĐẦU.7

1. Lý do chọn đề tài .7

2. Mục đích nghiên cứu vấn đề.7

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề và nguồn sử liệu .8

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .15

5. Phương pháp nghiên cứu .15

6. Đóng góp của đề tài.16

7. Bố cục luận văn .16

PHẦN NỘI DUNG.17

CHƯƠNG 1 .17

TỔNG QUAN VỀ TRIỀU NGUYỄN VÀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỚC KHI

VUA MINH MẠNG LÊN NGÔI .17

1.1. Sự thành lập triều Nguyễn .17

1.1.1. Hoàn cảnh quốc tế và khu vực .17

1.1.2. Sự thành lập triều Nguyễn và tình hình Việt Nam thời Gia Long .19

1.2. Những nét chính về thân thế và sự nghiệp của vua Minh Mạng .23

1.2.1. Thân thế và tư tưởng của vua Minh Mạng.23

1.2.2. Sự nghiệp của vua Minh Mạng .29

1.2.2.1. Công cuộc cải cách hành chính .30

1.2.2.2. Việc tuyển chọn quan lại .38

1.2.2.3. Những thay đổi về quân đội và luật pháp.40

1.2.2.4. Phát triển kinh tế.41

1.2.2.5. Mở mang văn hóa - giáo dục .44

1.2.2.6. Quan hệ đối ngoại.46

1.3. Vấn đề dân tộc thiểu số trước và trong thời Gia Long.49

1.3.1. Từ thế kỉ XI đến trước năm 1802.49

1.3.2. Vấn đề dân tộc thiểu số thời Gia Long.54

CHƯƠNG 2 .59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY