Luận văn Chính quyền chúa Nguyễn trong quan hệ thương mại với Nhật Bản từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN .1

LỜI CẢM ƠN .2

MỤC LỤC .3

DANH MỤC CÁC BẢNG.5

PHẦN MỞ ĐẦU .6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .7

3. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu .12

3.1. Mục đích nghiên cứu .12

3.2. Đối tượng nghiên cứu .13

3.3. Phạm vi nghiên cứu .13

4. Nguồn tài liệu.13

5. Phương pháp nghiên cứu.15

6. Đóng góp của đề tài.15

7. Cấu trúc của luận văn.16

CHƯƠNG 1. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ CỦA QUAN HỆ ĐÀNG TRONG VỚI

NHẬT BẢN TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN THẾ KỶ XVIII .17

1.1. Vai trò của Đàng Trong trong quá trình xác lập và củng cố quyền lực của cácchúa Nguyễn.17

1.1.1. Vài nét về xứ Đàng Trong .17

1.1.2. Vai trò của Đàng Trong trong quá trình xác lập và củng cố quyền lực của

các chúa Nguyễn.19

1.2. Nhận thức của các chúa Nguyễn về nhu cầu quốc phòng và phát triển thươngmại.28

1.2.1. Nhận thức của các chúa Nguyễn về nhu cầu quốc phòng .28

1.2.2. Nhận thức của các chúa Nguyễn về nhu cầu phát triển thương mại .394

CHƯƠNG 2 . CHÍNH QUYỀN CHÚA NGUYỄN TRONG QUAN HỆ THƯƠNG

MẠI VỚI NHẬT BẢN TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN THẾ KỶ XVIII .50

2.1. Hoạt động thương mại với Nhật Bản trong chính sách đối ngoại về kinh tế của

các chúa Nguyễn .50

2.2. Chính sách đối ngoại về kinh tế của chính quyền chúa Nguyễn từ thế kỷ XVI

đến thế kỷ XVIII .68

2.2.1. Chú trọng phát triển giao thương.69

2.2.2. Cơ quan quản lí và thể lệ ngoại thương ở Đàng Trong .80

2.2.3. Chính sách trưng thu thuế.85

2.2.4. Chính sách tiền tệ và lưu thông tiền tệ .88

2.3. Chính quyền Tokugawa Ieyasu và chính sách đối ngoại về kinh tế của nước

Nhật thời kì Edo .93

2.3.1. Chế độ Châu ấn thuyền (1592 - 1635).93

2.3.2. Chính sách “tỏa quốc” – Sakoku (1636 - 1853) .100

2.4. Vài nét về “Ngoại phiên thông thư”- một tài liệu quan trọng trong mối quan hệ

bang giao giữa chính quyền chúa Nguyễn và Nhật Bản .104

CHƯƠNG 3. VỊ TRÍ LỊCH SỬ VÀ VAI TRÒ CỦA QUAN HỆ THƯƠNG MẠI

VỚI NHẬT BẢN TRONG CHÍNH SÁCH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI

NGOẠI CỦA CHÍNH QUYỀN ĐÀNG TRONG .110

3.1. Đối với nền kinh tế Đàng Trong .110

3.2. Đối với việc củng cố và phát triển quyền lực của các chúa Nguyễn .123

3.3. Đối với tiến trình lịch sử Việt Nam .135

KẾT LUẬN .147

TÀI LIỆU THAM KHẢO.1525

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY