Luận văn Chỉnh hóa lồi và lặp cho bài toán ngược parabolic trong tài chính định lượng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

LỜI NÓI ĐẦU. 4

CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 6

1.1. Một vài kiến thức cơ bản về toán tài chính.6

1.2. Một vài kiến thức cơ bản về giải tích.9

CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN THUẬN VÀ BÀI TOÁN NGƯỢC CHO ĐỊNH GIÁ

QUYỀN CHỌN. 14

2.1. Bài toán thuận: Phương trình Dupire.14

2.2. Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán parabolic .16

2.3. Các tính chất quan trọng của toán tử F( )

.19

2.4. Bài toán ngược xác định độ biến động địa phương.28

2.4.1. Bài toán ngược của định giá quyền chọn châu Âu.28

2.4.2. Sự không chỉnh của bài toán ngược .29

2.5. Một tổng kết về vấn đề xác định độ biến động địa phương .29

CHƯƠNG 3: CHỈNH HOÁ TIKHONOV CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH ĐỘ

BIẾN ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG. 32

3.1. Chỉnh hóa lồi cho bài toán xác định độ biến động địa phương .33

3.1.1. Sự tồn tại và ổn định của những nghiệm chỉnh hóa.33

3.1.2. Sự hội tụ của những nghiệm chỉnh hóa.36

3.1.3. Tốc độ hội tụ với độ đo Bregman .38

3.1.4. Sự hội tụ với qui tắc Morozov .44

3.2. Hàm chỉnh hóa Kullback-Leibler .47

3.2.1. Định nghĩa và các kết quả đã biết .47

3.2.2. Chỉnh hóa Tikhonov với hàm Kullback-Leibler.49

CHƯƠNG 4: CHỈNH HÓA LẶP CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH ĐỘ BIẾN

ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG. 58

4.1. Chỉnh hóa lặp Landweber trong W21,2 ( ) Ω .58

4.2. Chỉnh hóa lặp Landweber trong L2(Ω) .61

4.3. Thực thi số.68

KẾT LUẬN . 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY